Oferta
Stała obsługa prawna
Współpraca
Kontakt
Ważne adresy
38-100 Strzyżów
ul. Przecławczyka 18
tel./fax (017) 2764-585
kancelaria@advokat.net.pl
www.advokat.net.pl


 Podmioty gospodarcze oraz instytucje mają możliwość korzystania ze stałej pomocy i doradztwa prawnego. Zapewniamy kontakt z nami w godzinach pracy kancelarii osobiście, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej, możliwe są również konsultacje w siedzibie zleceniodawcy.
 Umowa o stałą obsługę prawną daje Państwu najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej, jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zlecanych kancelarii usług oraz dostosować sposób, szybkość i warunki ich świadczenia do Państwa potrzeb.

Stała obsługa prawna obejmuje:
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością zleceniodawcy,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • opiniowanie i przygotowywanie umów,
  • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami i organami administracji,
  • reprezentowanie zleceniodawcy przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach egzekucyjnych,
  • pomoc w prowadzeniu negocjacji i kontaktach z kontrahentami.
Copyright © 2006 Phoenix Wszelkie prawa zastrzeżone